Tillväxten fortsätter – Arto Uusikangas börjar som systemutvecklare!

Tillväxten fortsätter i takt med ökad efterfrågan av tjänster inom systemutveckling/-integration ute hos våra kunder. Senaste förstärkningen är systemutvecklaren Arto Uusikangas. Huvudsakligen kommer Arto arbeta med att leverera tjänster/lösningar inom systemutveckling och integration för att lösa våra kunders behov.  Arto har drygt tio års erfarenhet av systemutveckling.

”Arto likväl som oss andra i Connect Companies drivs av att i nära samarbete hjälpa våra kunder klara förändringar bättre än andra. Hans djupa erfarenhet av SQL, XML/XSLT, PHP, Java etc. kombinerat med verksamhetskunnande inom såväl produktion som handel kommer vara våra kunder till stor nytta och glädje. Behovet av att koppla samman olika företags affärstransaktioner såväl inom företag som mellan företag ökar hela tiden. En nödvändighet för att dels sänka ledtider och dels sänka kostnader. Vi är väldigt glada över denna förstärkning”, säger affärsutvecklare Martin Lagerqvist. TEST