CC Work Anywhere

Connect Companies erbjuder en förändringsbar och flexibel WMS-lösning som enkelt kan konfigureras efter kundens behov. Den är plattformsoberoende och bygger på den senaste realtidsbaserade tekniken. Lösningen går att koppla samman med flera olika affärssystem som t.ex. MS Dynamics AX, MS Dynamics NAV, Jeeves, Movex och Garp.

För mer information om WMS-lösning CC Work Anywhere kontakta gärna:

Stefan Jörkander, sj@connectcompanies.se, mobil: +46 729 648 015

Connect_B2_8142_2710x4110