Se till att information blir en samlad, säker tillgång

Connect Companies är specialiserade på att förenkla affären mellan dig och dina kunder. Och att se till så ditt företag klarar att möta nya kundkrav, branschförändringar och tillväxtmål bättre än andra.

Genom att säkert och effektivt koppla ihop företagets interna och externa informationskällor skapar vi lösningar som kan göra stor skillnad varje dag. När exempelvis affärssystem, produktinformation och e-handelslösning går i takt och delar samma information skapas rationella flöden som kortar ledtider, höjer kvalitet och sänker kostnader.

Det skapar i sin tur också bättre förutsättningar att klara nödvändiga förändringar. Att byta affärssystem, möta kundernas krav, lägga till ett nytt delsystem eller en ny leverantör blir enkelt och kräver inte en tungrodd, manuell informationsöverföring.

Vi erbjuder kunskap, modern arkitektur och en riktigt smart integrationsmotor

Till vår och din hjälp har Connect Companies bred och djup kunskap inom arkitektur, verksamhetsutveckling, systemintegration och e-handel som kan ge våra kunder ett tydligt försprång, både på kort och på lång sikt. Den väl beprövade integrationsmotorn Blue Integrator är också en viktig del i arbetet med att skapa kostnadseffektiva lösningar för framtiden.

Med en god portion lyhördhet och en väl strukturerad modell för projektgenomförande säkrar vi förstås också affärsnyttan – IT lever inte sitt eget liv utan blir till en konkurrensfördel i vardagen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för senaste nyheter från Connect Companies.

Prenumerera