Villkor & uppgifter

IT-företaget Connect Companies AB grundades år 2013 och är ett dotterbolag till företaget Progressivity AB.

Samtidigt som Connect Companies fortfarande är ungt har våra medarbetare en erfarenhet som går långt tillbaks i tiden. Vi har i olika roller stått inför utmaningar och situationer där företag inom ett stort antal branscher behövt effektivisera verksamheten med ett modernt IT-stöd.

I dag är vi ett väl sammansatt team specialiserade på verksamhetsutveckling, systemintegration, arkitektur och e-handel. Alla med det gemensamma målet att skapa och förenkla affären, främja förändringsarbete och skapa förutsättningar för tillväxt.

På Connect Companies arbetar varje medarbetare för att:
– dela med sig av erfarenhet och kunskap inom ett antal olika branscher och system.
– leverera mätbar nytta där affärsmannaskap, verksamhetsutveckling och IT kombineras.
– ha god ordning och reda, både i projekten och i våra relationer.
– vara kreativ samtidigt som argument och lösningar ska vara väl underbyggda och förankrade.
– agera proaktivt och långsiktigt.

Cookies

Ingen kan sin verksamhet som det egna företaget. Vilka affärsmål företaget har anges också av den egna verksamheten. Samtidigt kan vägen dit se ut på olika sätt. Genom åren har vi lärt oss att den bästa lösningen inte måste vara den som våra kunder först tänkt sig, eller den som ligger närmast tillhands.

På Connect Companies arbetar vi för att vara professionellt ödmjuka – vi vill att våra kunder ska uppfatta oss både som kompetenta och lyhörda. Ödmjukhet genom lyhördhet för kundens behov i kombination med kunskap, integritet och g