Effektiv integration mot Garp

Ingegration med affärssystemet Garp kräver andra metoder än de som de flesta konsulter och erfarna excelanvändare är vana vid.

Garp affärssystem som är relativt vanligt och väl anpassat för handelsverksamheter, i synnerhet för varianthantering mot fashionindustrin genom många års förädling. Däremot är det inte baserat på Microsoft SQL server vilket gör att många användare och konsulter som är vana att lätt få access till det underliggande data får en svårare vardag.

En vanlig lösning är att köra via den inbyggda ODBC klienten eller låt Garp’s inbyggda rapportgenerator schemalagt exportera data som textfiler och arbeta vidare med dessa. Oavsett är det inte lika snabbt och smidigt som att jobba direkt mot databasen.

I tillägg till detta vill vi som specialiserade integratörer jobba med händelsestyrda integrationer – endast fånga de intressanta händelserna och agera direkt på dessa.

För att effektivt integrera med Garp och låta användarna få tillgång till sitt data i vanliga SQL tabeller har vi byggt två tjänster – GDM och GIM – som sköter all export och integration mot Garp.

GDM – Garp Database Manager

Tjänsten som överför Garps databas till en motsvarande MS SQL databas

Lösningen håller jämförbar tabellstruktur i Microsoft SQL Server ständigt uppdaterad från Garp med väsentliga förändringar. Vad som är väsentligt definierar kunden själv, det kan med andra ord vara allt från enskilda fält i artikelregistret till i stort sett alla transaktionstabeller.

Vi har noterat att användarna föredrar använda dessa tabeller direkt från Excel eller Access då man får mycket högre prestanda samtidigt som det inte alls belastar affärssystemet.

En stor skillnad är att vi lagrar en eller flera bolag i samma databas vilket också hjälper till när man vill följa upp verksamheter över flera bolag – allt kan ske i samma excelblad.

GIM – Garp Integration Manager

Tjänsten sköter en lång rad integrationer mot ett eller flera Garp bolag

Principen bygger på att man skapar integrationsuppdrag i en tabell i Microsoft SQL server och så finns det en tjänst som utför dem och rapporterar resultatet.

Följande integrationer finns definierade i nuläget:

Varje uppdrag i knyts till ett Garp bolag vilket innebär att tjänsten kan hantera flera Garpbolag parallellt, något som annars är en begränsning i de flesta Garp integrationerna.

Efter genomfört uppdrag får man en återrapportering över resultatet samt en komplett kopia av den inlagda posten t.ex. en artikel eller order.

Förbättrar möljligheten av växa med Garp

Inter Company Transaction och Garp

Genom att både GDM och GIM hanterar bolagsstyrning i varje transaktion använder det vi för att bygga mer avancerade lösningar till våra större kunder som vill jobba med mellanbolagshandel inom t.ex. en koncern.

Förenklad prestentationen av data i affärssystemet

I nyare affärssystem som Dynamisk AX, Dynamisk 365 for Operation, m.fl. talas ofta om entiteter dvs att man tillrättalagt information på ett orderhuvud, en orderrad eller artikel för att det skall vara lättare presentera informationen ur flera underliggande register på ett sammanhållet sätt. Genom att nyttja GDM och SQL-servers standardtekniker kan man göra samma saker med Garp´s data.

Typiska exempel på användningen av detta i Garp hos våra kunder är:

Vanligast är att man kopplas Exceltabeller mot databasen och därmed får tillgång till välstrukturerad information på ett enkelt format att söka, filtrera och presentera.

Mer information:

Ovanstående är endast en kort introduktion till en avancerad tjänst – för mer information ber vi er ta kontakt.