Ett modernt IT-stöd kan ta ditt företag en bra bit

– Med en effektiv integrationsmotor kommer du ännu längre

På Connect Companies drivs vi av tanken att ett företags information måste vara en tillgång – inte ett otympligt virrvarr av olika delsystem där IT blir en flaskhals istället för ett stöd. Och där varje förändring kräver ett mödosamt, manuellt arbete.

I dag vet vi att en modern integrationsmotor både kan vara enkel att implementera och göra stor skillnad. Dessutom behöver införandet inte vara förenat med lika stora kostnader som vanligen förknippats med integrationsarbete.

Genom ett effektivt utbyte av information mellan företag, kunder, leverantörer, tredjepartslogistiker och e-handelsplattformar går det att skapa snabb och säker överblick. Relevant information blir lätt tillgänglig och arbetsmoment kan automatiseras – från artikelhantering och inköp till order, lager och fakturering.

När kundernas vanor och köpbeteenden förändras, leverantörer tillkommer, affärsmodeller utvecklas och ditt företag vill växa kommer integrationsmotorn bli en möjliggörare.

Hur fungerar en integrationsmotor?

Hur kan en integrationsmotor hjälpa ett företag klara förändringar bättre än andra? Ta del av vår kollega Stefan Jörkanders beskrivning, se http://youtu.be/3RShoE3I9Og

Integrationsmotorn BlueIntegrator samlar dina system

Varför ha flera olika delsystem när du kan ha ett som hanterar all information på ett och samma ställe? Vår egna integrationslösning BlueIntegrator, som är Guldcertifierad av Microsoft, samlar information och sköter flöden ut och in ur ditt företag. BlueIntegrator används idag i cirka 200 installationer spridda över fyra världsdelar.

BlueIntegrator hjälper ditt företag att på ett kostnadseffektivt sätt möta kraven på ökad digitalisering och informationsutbyte som är en naturlig del av ett modernt företags utveckling och tillväxt.

Snabbare ledtider och ökad kvalitet

Med BlueIntegrator går det i dag att hålla samman olika delsystem och stora informationsmängder över tid. Istället för ett stort antal direktintegrationer och delsystem håller BlueIntegrator samman information och flöden. När information som skickas mellan systemen går via BlueIntegrator standardiseras  utbytet  vilket gör det enklare att fånga, upptäcka och åtgärda felaktiga transaktioner. Det ger snabbt kortare ledtider, mindre manuellt arbete, ökad kvalitet och helt nya möjligheter att möta kraven också på sikt.

En spindel i nätet

I en verksamhet eller företag finns oftast flera olika system, det kan handla om att hantera allt från kunder och produkter till transport, EDI och mycket mer. Alla dessa system måste samarbeta för att den dagliga verksamheten ska fungera. Detta kan skapa ett virrvarr av system som kräver mycket manuell hantering. Med hjälp av BlueIntegrator sammanfogas alla system till ett.

BlueIntegrator hjälper dig att

BlueIntegrator finns helt enkelt som en säker, men osynlig, spindel i nätet som sköter informationshanteringen åt dig.

Vill du veta mer om Connect Companies arbete med integrationsmotorn BlueIntegrator kontakta gärna:

Stefan Jörkander, sj@connectcompanies.se, mobil: +46 729 648 015

Martin Lagerqvist, ml@connectcompanies.se, mobil: +46 705 213 590

Eller gå in på blue Integrators egna sida: Blueintegrator.com