Verkstadsföretaget Lideco integrerar IT-systemen

– minskar dubbelarbetet och ökar antalet e-handelsorder med 20 procent

Lideco är ett marknadsledande svenskt företag som tillverkar och säljer verktygskomponenter och stansmaskinverktyg till den plåtbearbetande industrin. Förutom kraven att hela tiden effektivisera den egna verksamheten innebär det att Lidecos kunder förväntar sig en mycket hög tillgänglighet och leveranssäkerhet.

För att rationalisera det egna arbetet och samtidigt ge kunderna bättre service har Lideco i nära samarbete med Connect Companies skapat en lösning där företaget kan dra full nytta av ett väl samlat informationsflöde. Sedan en tid är Lidecos samtliga IT-system integrerade med varandra och flödet av information mellan exempelvis webbshop och affärssystem sker automatiskt.

Nyckelinformation ska inte ligga i egna sidosystem

Lidecos verksamhet har tidigare haft inslag av dubbelarbete där samma data registreras i både e-handelslösning och affärssystem. Att företaget både tillverkar egna produkter och säljer andras bidrar också till komplexiteten och kraven på rationella processer.

– Vår tidigare lösning var helt enkelt omodern och möjliggjorde inte de direktkopplingar och effektiviseringar vi ville uppnå. Istället för att arbeta i en miljö där de olika systemen rymmer nyckelinformation som är central och behöver användas på flera ställen har vi med Connect Companies hjälp och en modern integrationslösning bundit samman data i de olika delsystemen. Connect Companies erfarenhet av e-handelslösningar har också varit en viktig komponent i det här arbetet, säger Peter Nilsson, vd Lideco.

Snabb effekt i flera led

På Lideco har nyttan varit tydlig. Dels har de manuella momenten och risken för dubbelinmatningar minskat betydligt eller helt eliminerats. Det har också blivit bättre ordning på artikeldata och beskrivande texter. Effekten är redan tydligt mätbar med en ökning av antalet order via webbshopen med cirka 20 procent.

– Den här satsningen ligger helt i linje med vår affärsidé där en avgörande del är att garantera våra kunder rätt produkt till rätt pris i rätt tid. Den bidrar också till att nå målet att erbjuda bästa tänkbara arbetsmiljö och att arbeta med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att dra full nytta av den information som finns i våra olika system blir det här på flera sätt en hållbar lösning. Projektet som sådant skapar också intresse, både internt och externt. Det har sannolikt också bidragit till snabba resultat, avslutar Peter Nilsson.

Med BlueIntegrator och en egenutvecklad applikation har Lideco i dag en integrationslösning som effektivt håller samman information från flera källor. En av effekterna är att nyckelinformation nu är tillgänglig tidigare i de olika processerna.

Se filmen! Lideco effektiviserar sin e-handel och undviker dubbelarbete.

Lidecos vd Peter Nilsson berättar om en lösning som samlat all data på ett ställe och effektiviserat och förenklat, både för Lideco och för företagets kunder: