Snabb och säker direkt åtkomst till kritisk information överallt

I moderna verksamheter behöver användarna ha direkt åtkomst till information i känsliga system oavsett var man än befinner sig. För detta har vi tagit fram plattformen Connect Anyware Integration Engine (CAIE).

I en modern verksamhet måste informationen i centrala system vara tillgänglig för att människor och maskiner skall kunna jobba effektivt. I praktiken innebär det att användarna behöver få tillgång till känsliga datasystem direkt i sina datorer, mobiler eller presenterat på webbsidor.

Nackdelen är att man då riskerar öppna upp för åtkomst. Skall man utifrån nå system innanför brandväggar etc behövs en väg in för att hämta den informationen. Risken finns att andra försöker använda den vägen in för andra ändamål.

Genom arkitekturen i Connect Anyware Integration Engine (CAIE) har vi helt plockat bort den möjligheten och hanterar kommunikation på ett helt omvänt sätt och behöver inte öppna några portar i brandväggen och information kan utbytas och uppdateras i realtid.

 

 

Hörnstenarna i CAIE

Teknisk Beskrivning

Exempel på CAIE

 

 

Mer information

För uppgifter om hur CAIE bäst kan fungera i din verksamhet och vad investeringen är så ta kontakt med:

Stefan Jörkander, sj@connectcompanies.se, mobil: +46 729 648 015

Martin Lagerqvist, ml@connectcompanies.se, mobil: +46 705 213 590