Kontakt

Ring

Stefan Jörkander, +46 729 648 015
Magnus Nordin, +46 708 789 103
Björn Andersson, +46 729 648 331
Henrik Aronsson, +46 729 648 310
Magnus Larewall, +46 731 542 710
Jesper Höglund, +46 709 153 350
Christoffer Suhonen, +46 729 648 016
Martin Lagerqvist, +46 705 213 590
Björn-Ola Kronander, +46 705 220 222

Skicka e-post

Stefan Jörkander, sj@connectcompanies.se 
Magnus Nordin, mn@connectcompanies.se
Björn Andersson, ba@connectcompanies.se
Henrik Aronsson, ha@connectcompanies.se
Magnus Larewall, mlw@connectcompanies.se
Jesper Höglund, jesper.hoglund@connectcompanies.se
Christoffer Suhonen, christoffer.suhonen@connectcompanies.se
Martin Lagerqvist, ml@progressivity.se
Björn-Ola Kronander, bok@progressivity.se

Vem gör vad?

Stefan Jörkander: VD och försäljningsansvarig. Koordinerar leveranser projekt/tjänster.
Magnus Nordin: Senior systemutvecklare.
Björn Andersson: Senior system- och verksamhetsutvecklare.
Henrik Aronsson: Senior system- och verksamhetsutvecklare.
Magnus Larewall: Senior systemutvecklare.
Jesper Höglund: Senior systemutvecklare.
Christoffer Suhonen: Systemutvecklare.
Martin Lagerqvist: Verksamhets- och affärsarkitekt.
Björn-Ola Kronander: Projektledare samt verksamhets- och affärsarkitekt.

Bli uppringd