Ett nytt företag med en hel del historia

IT-företaget Connect Companies AB grundades år 2013 och är ett dotterbolag till företaget Progressivity AB.

Samtidigt som Connect Companies fortfarande är ungt har våra medarbetare en erfarenhet som går långt tillbaks i tiden. Vi har i olika roller stått inför utmaningar och situationer där företag inom ett stort antal branscher behövt effektivisera verksamheten med ett modernt IT-stöd.

I dag är vi ett väl sammansatt team specialiserade på verksamhetsutveckling, systemintegration, arkitektur och e-handel. Alla med det gemensamma målet att skapa och förenkla affären, främja förändringsarbete och skapa förutsättningar för tillväxt.

På Connect Companies arbetar varje medarbetare för att:
– dela med sig av erfarenhet och kunskap inom ett antal olika branscher och system.
– leverera mätbar nytta där affärsmannaskap, verksamhetsutveckling och IT kombineras.
– ha god ordning och reda, både i projekten och i våra relationer.
– vara kreativ samtidigt som argument och lösningar ska vara väl underbyggda och förankrade.
– agera proaktivt och långsiktigt.

Det är inte säkert att du får den lösning du frågar efter

Ingen kan sin verksamhet som det egna företaget. Vilka affärsmål företaget har anges också av den egna verksamheten. Samtidigt kan vägen dit se ut på olika sätt. Genom åren har vi lärt oss att den bästa lösningen inte måste vara den som våra kunder först tänkt sig, eller den som ligger närmast tillhands.

På Connect Companies arbetar vi för att vara professionellt ödmjuka – vi vill att våra kunder ska uppfatta oss både som kompetenta och lyhörda. Ödmjukhet genom lyhördhet för kundens behov i kombination med kunskap, integritet och gedigen erfarenhet är ofta framgångsfaktorer – oavsett sammanhang.

Som kund kan du alltid vara säker på att vi kommer att vara fokuserade på att förstå utmaningarna, komplexiteten och målen i din verksamhet. Likaså att vi förstår vikten av att vara grundliga i våra analyser. Att vid behov be om hjälp av ytterligare specialister är heller ingenting vi tvekar inför.

Samtidigt vet vi att den bästa lösningen ofta utmanar invanda tankebanor. Att ta ett steg tillbaks och undersöka alternativa vägar kan löna sig. Särskilt för företag som vill växa och leda utvecklingen.

Första frågan först – Varför?

Vårt sätt att arbeta bygger förstås på egna erfarenheter men har också inspirerats av Simon Sineks ”The Golden Circle”. Liksom Simon Sinek tycker vi att den första frågan som bör besvaras är VARFÖR? Varför gör vi det här? Behöver vi exempelvis mer tid för kunderna? Måste vi bli bättre på att klara förändringar?

Det är först när vi förstår det som vi kan gå vidare och besvara nästa fråga – HUR? Hur går vi vidare och löser utmaningen? Kan exempelvis en mer automatiserad process hjälpa oss?

Slutligen är frågan VAD? Vad gör vi? Kan affärssystemet kopplas samman med produktdatabasen och e-handelsplattformen? Kan vi både samla informationen och göra varje delsystem utbytbart?

Ovan kan delvis kännas som självklarheter. Ändå ser vi varje dag hur många företag och människor kliver raka vägen till utförandet, utan att riktigt förstå varför det görs.

Golden Circle

© Golden Circle, Simon Sinek, www.startwithwhy.com
Länk till Simon Sineks framträdande TED Talks 2009, www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA