Stipendieutdelning ”Engineering Excellence Award 2015”

I samband med årets examenshögtid den 5 juni för ingenjörerna på Högskolan i Borås delade Progressivity inkl. dess dotterföretag Connect Companies och StayHome.SE ut ett stipendium till den eller de som genomfört det främsta examensarbetet. I år delades det ut till energiingenjörerna Lisa Dehman och Veronica Gidlund. Examensarbetet handlade i korta ordalag om ett lösningsförslag för portabel energiförsörjning. Lösningsförslagets syfte är att kunna förbättra livskvaliteten för utsatta människor i områden drabbade av krig, naturkatastrofer eller liknande förödelser. Dess mål är att dimensionera en container som ska kunna förse dessa nödsatta människor med elektricitet, värme, kyla och tappvarmvatten. Examensarbetet är professionellt dokumenterat och karaktäriseras av kreativitet, innovation och entreprenörskap. Svensk ingenjörskonst när det är som bäst. Grattis!

stipendie_progressivity_2015