Stipendieutdelning 5 juni 2013

I samband med årets examenshögtid den 5 juni på Ingenjörshögskolan i Borås delade Progressivity/Connect Companies ut ett nyinrättat stipendium till den eller de studenter som genomfört det främsta examensarbetet baserat på kriterierna nytänkande, entreprenörskap och kreativitet. I år delades det ut till Alexandra Andersson och Martin Reinholdsson. Nominering lyder ”En utmärkt genomförd marknads- och teknikstudie som innehåller ett stort antal konkreta förbättringsförslag och som utmynnar i en modell av ett unikt komplett koncept.” Grattis!

Stipendie 2013