Vi växer och välkomnar Stefan Jörkander!

För att hjälpa våra kunder växa behöver vi göra detsamma. Senaste förstärkningen är Stefan Jörkander som nu anställts som försäljningschef. Stefan skall i första hand arbeta med försäljning av tjänster/lösningar inom systemintegration för att lösa våra kunders behov.  Stefan har drygt tjugo års erfarenhet av utveckling och försäljning av IT-lösningar inom såväl branscherna handel som tillverkning.

”Stefan drivs av samma sak som oss andra i Connect Companies – dvs att bidra till att de företag vi hjälper ska klara förändringar bättre än andra. Hans erfarenhet att med professionell ödmjukhet kombinera affärsmannaskap och IT kommer vara våra kunder till stor nytta och glädje. Mycket handlar idag om att på ett effektivt sätt koppla samman olika företags affärstransaktioner som t.ex. lagersaldon, beställningar, leveransaviseringar, betalningar etc. Sammantaget en väldigt bra förstärkning”, säger affärsutvecklare Björn-Ola Kronander.