Osäkerhet råder – Ge ditt företag verktygen att hantera den

Näringslivet tycks överens om att konjunkturerna inte är lika tydliga som tidigare. Det tycks snarare som flera pågår samtidigt. Kunder söker och finner nya sätt att möta sina behov. Och konkurrenter, ja, de ökar hela tiden i antal. Mot den bakgrunden kan en modern integrationslösning och samlad, tillgänglig information bli en avgörande konkurrensfördel.

Nu vore det förstås stor hybris att påstå att en integrationsmotor löser företagens alla utmaningar. Men vi tycker ändå det är ”fair” att säga att en modern integrationslösning och en smart systemarkitektur kan bidra till att göra företagens vardag lite mindre komplex. På en marknad som hela tiden förändras blir samlad, överblickbar information lätt en viktig konkurrensfördel.

När exempelvis affärssystem, produktinformation och e-handelslösning går i takt och delar samma information skapas rationella flöden som kortar ledtider, höjer kvalitet och sänker kostnader.

Det skapar i sin tur också bättre förutsättningar att klara nödvändiga förändringar. Att byta affärssystem, möta nya kundkrav, lägga till ett nytt delsystem eller en ny leverantör blir enkelt och kräver inte en tungrodd, manuell informationsöverföring.

Inte bara för stora företag

Tvärtemot vad många tycks tro måste ett integrationsprojekt heller inte kräva en rejält stor budget. I dag vet vi att det inte behöver vara så. Inte minst kan små och medelstora företag på ett kostnadseffektivt sätt nu få tillgång till en modern integrationslösning. Fråga oss gärna hur. Och vill du hellre prata med någon av våra kunder får du gärna höra av dig!

Björn-Ola Kronander     Martin Lagerqvist    Stefan Jörkander