Låt ny spetskompetens bli din konkurrensfördel

På Connect Companies vill vi alltid bli bättre. Därför lägger vi mycket kraft på den egna kompetensutvecklingen.

För att kunna erbjuda kvalificerade tjänster inom affärsmodellering har våra medarbetare Björn-Ola Kronander och Martin Lagerqvist nu byggt på kompetensen med en certifiering till ”Affärsarkitekt Master”.

För att designa affärsmodeller krävs ett antal kompetenser och förmågor där affärsarkitektur är en av de mer framträdande. Det är ett arbete som kan säkra din verksamhet mot snabba omvärldsförändringar, göra den skalbar om marknaden växer och flexibel när ditt erbjudande måste utvecklas.

Som affärsarkitekter kan Björn-Ola och Martin bidra med förmågan att fånga upp kraven utifrån affären, kartlägga och utveckla designen av nya eller förbättrade affärsmodeller och inte minst, skapa rätt förutsättningar för att implementera dessa och även kommunicera affärsmodellarbetet internt.

Om du tror att din verksamhet kan vinna på en dos kunskap inom affärsarkitektur, stor eller liten, får du gärna höra av dig!

_B2_8229, Martin L, ny spetskompetens