Presentation: Koppla ihop företagets informationskällor

Hur klarar företag förändringar bättre än andra? Tag del av Stefan Jörkanders beskrivning över hur en integrationsmotor fungerar och vad den innebär för fördelar. Se http://youtu.be/3RShoE3I9Og

Koppla ihop företags informationskällor