Har du inte redan gjort det är det kanske dags att ta klivet?

Även om många företag för länge sedan lagt undan orderblock, plocklistor och penna ser vi hur manuella, tidsödande och osäkra arbetsmoment har en benägenhet att finnas kvar. I flertalet verksamheter är en mer genomgripande digitalisering närmast jungfrulig mark. Visst finns informationen där men den är ofta utspridd, inaktuell och förutsätter en hel del arbete för att göra nytta i vardagen.

Digitalisering och integration ändrar spelreglerna

Istället för ett IT-stöd som mest liknar ett lapptäcke av olika delsystem ser vi nu hur möjligheterna ändras radikalt. Kraven också för den delen. Fler och fler led utgår från att information ska vara tillgänglig och uppdaterad i varje givet ögonblick.

För att exempelvis möta kraven på rationell logistik behöver dina kollegor på lagret veta exakt vad som ska plockas och var. Säljarna måste på sin kant kunna ge snabba svar om lagerstatus och leveranstider. Chefen möter å sin sida kraven på att optimera och planera verksamheten rationellt. Med ett samlat, tillgängligt och aktuellt informationsunderlag blir allt det här (och en hel del annat) betydligt enklare.

Låt 2016 bli året det händer

På Connect Companies är det här utmaningarna vi älskar att ta oss an. Vetskapen att det som regel blir mycket bättre driver oss också. Vi ser hur smart integration mellan olika delsystem, automatiserade processer och säker information i realtid blir till framgångsfaktorer.

Vår övertygelse om digitaliseringens möjligheter omfattar nu också förvärvet av en modern integrationsmotor, BlueIntegrator. Genom att BlueIntegrator nu blir vår egen säkerställer vi att kundernas integrationslösningar blir långsiktiga, kostnadseffektiva och kan utvecklas utifrån föränderliga krav. Möjligheterna att erbjuda integrationslösningar som tjänst ökar också.

Att saker gjorts på ett visst sätt under lång tid innebär inte att det per automatik är rätt sätt. Det vet de flesta av oss. Så om ditt företag inte redan tagit klivet mot att skaffa sig full utväxling på digitaliseringens möjligheter är det kanske dags att låta 2016 bli året?

Connect Companies tackar för det här året och passar på att önska er alla en riktigt God Jul!

 

Star Trading