Hantera inläsning från Excel rakt in i ditt datasystem – Ny funktionalitet i Blue Integrator sparar tid

De flesta företag har idag möjlighet att överföra data från de egna systemen till Excel och sedan bearbeta informationen separat. I Excel går det exempelvis att skapa makron och funktioner som gör automatiska beräkningar beroende på specifika data. Samtidigt uppstår det ofta problem när det är dags att läsa tillbaka informationen efter bearbetning, speciellt om det tillkommit ytterligare information eller lagts till makron och andra funktioner. I många fall kan inläsningen helt fallera.

Hantera återläsning säkert och effektivt
Med den senaste versionen av integrationsmotorn Blue Integrator går det nu att utifrån Excelfilen skapa en strukturerad XML-fil så att återläsning fungerar på ett enkelt och stringent sätt.

När underlag skapas från Excel och transformeras över till XML får användaren inga bekymmer med makron och funktioner då Blue Integrator skapar en ren och ”rå” fil i XML.

Lösningen är samtidigt dynamisk och användaren väljer vilka kolumner/rader som eventuellt är huvudinformation liksom vilka kolumner och rader som är ”radinformation”. Data kan komma från en eller flera Excelblad. Det går också utmärkt att hantera komplicerade Excelfiler och enkelt läsa in dessa i Blue Integrator. Filerna mappas via XML in i datasystemet eller direkt in i SQL-databasen.

– Vi ser hur de användare som provat den nya funktionaliteten kan spara många timmars arbete på en smidigare och säkrare hantering när data ska läsas tillbaka från Excel, kommenterar Stefan Jörkander, vd för Connect Companies.

Fler exempel på nytta:

• Enklare inläsning av komponentlistor (BOM)

• Katalogfil (artikeldata och sökvägar + priser m m till webshop)

• Gör produktkalkyler på en väldigt detaljerad nivå utan att få in alla detaljer i affärssystemet (såvida det inte önskas). Kalkyler kan vid behov läsas in på en mer övergripande nivå.