Frukostseminarium 6 maj kring framgångsrik affärsutveckling och effektivt utbyte av information

Hej! Är Du företagsledare eller ansvarig för den IT-plattform som ska stödja affären? Då är detta seminarium med fokus på användbarhet i praktiken en kunskapskälla att ta del av!

Vi på Connect Companies bjuder in Er till ett frukostseminarium för att ta del av de senaste trenderna avseende digitalt informationsutbyte inom och mellan företag. Träffa en av våra kunder och samarbetspartner Fredric Kjellberg, IT- och logistikansvarig på det framgångsrika företaget Ted Bernhardtz At Work i Göteborg, vilka bl.a. tillhandahåller kostnadseffektiv ”garderob” av yrkeskläder till McDonalds, SJ, Systembolaget m.fl., och ta del av de senaste projekten som de genomfört i syfte att via en integrationsmotor koppla samman sina system med kunder och leverantörer. Bl.a. kommer Fredric presentera deras senaste koppling med sin tredjepartslogistiker PostNord, vilket ökat deras konkurrenskraft ytterligare via sänkta ledtider och onödig administration. Dessutom får vi ta del av hur deras systerföretag inom e-handel vs privatkonsument Regent Row AB kopplat samman sitt affärssystem till en ny e-plattform.

Syftet med seminariet är att Du som företagsledare lär känna Dina kunders behov än bättre – för nöjdare kunder, ökad försäljning och bättre lönsamhet. Likaså ökad förståelse om vad som krävs för att skapa goda förutsättningar för stöd till affären.

Nu pågår en rad förändringar i kunders köpbeteenden och i detta seminarium får vi ta del av de senaste erfarenheterna inom informationsutbyte och affärsutveckling. Vi kommer bland annat att prata om:

Effektivt utbyte av information mellan kunder, leverantörer, e-handel, 3 PL m.m.
Beskrivning av hur utbyte av information realiserats i praktiken samt vilken nytta det genererat. Automatisering av allt från artikelhantering och inköp till order, lager och fakturering.
Integrationsmotor eller ”klassisk integration”
Integrationsmotor är något som är relativt okänt för många. Men allt fler företag väljer att gå på denna linje istället för ”klassisk integration”. Vad är skillnaden och varför blir kostnaderna så mycket lägre?
Framgångsrik affärsutveckling
Hur kan man som företagsledare enkelt visualisera företagets affärsmodell för medarbetare via en s.k. ”Business Model Canvas”? Och hur sedan skapa en IT-plattform som stödjer denna? Hur få två världar att bli en – eller i vart fall begripa varandra? Dvs hur koppla samman styrelse- och företagsledningens affärsmodell och strategier med IT i praktiken?
Datum: Tisdag 6 maj
Plats: Star Trading, Star Street 1, 512 22 SVENLJUNGA
Tid: 08.30 – 11.00 (Frukost serveras från 08.30. Seminariet börjar 09.15).

Anmäl Dig senast den 29 april till Stefan Jörkander (sj@connectcompanies.se, 0729-648015), Björn-Ola Kronander (bok@progressivity.se, 0705-220222) eller Martin Lagerqvist (ml@progressivity.se, 0705-213590).

Bjud gärna med en kollega! Välkomna!

Hälsningar
Connect Companies