Fastna inte i ett digitalt utanförskap!

Utanförskap kan som bekant ha många ansikten. Ett som blivit allt tydligare handlar om hur pass väl människor och företag tar till sig digital teknik. För den som tvekar kan det bli ödesdigert att stå kvar på startlinjen när konkurrenterna sticker iväg. Omvänt skapas nya möjligheter för de företag som är med i loppet eller rent av leder det.

Övergången till ett samhälle där digitaliseringen är katalysatorn, möjliggöraren och motorn pågår här och nu. Den påverkar medborgarnas möjligheter att ta del av information och påverka. Den ställer också helt nya krav på den offentliga sektorn i frågor som rör exempelvis tillgänglighet och service. Och självklart påverkar den företagens förutsättningar och möjligheter att göra affärer, lokalt såväl som globalt.

För även om digitalisering i vidare bemärkelse pågått i flera decennier är det nog fair att säga att det är nya tider vi ser framför oss. Med kraftigt ökad överföringskapacitet och nya möjligheter att effektivt hålla samman och bearbeta enorma informationsmängder.

Någon liknade utvecklingen vid Hemingways beskrivning av hur man blir pank: ”Först gradvis. Sen plötsligt.”

På Connect Companies arbetar vi varje dag för att få fler företag att se möjligheterna som skapas med ny digital teknik. Vi ser inte minst hur utvecklingen skapar en ny nivå och förväntan vad gäller kundorientering. Digitaliseringen ändrar spelreglerna för kundrelationer, distribution, logistik och produktion. Och en massa annat.

För att inte stå kvar på startlinjen krävs framåtblick och förmåga att tänka nytt. Kanske kan helt andra branscher inspirera? Kanske behöver vi se över hela affärsmodellen? Att bara återskapa gamla lösningar i nya system kommer inte göra dig till vinnare.

Vi har förmodligen inte alla svaren du söker men ändå ganska många. I varje fall när det gäller digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Så hör gärna av dig! Vi lovar att lyssna och dela med oss av kunskaper och erfarenheter som minskar risken för utanförskap.

_B3_0671, fastna inte i utanförskap