Connect Companies förvärvar integrationsmotorn BlueIntegrator – Öppnar för tjänstebaserade integrationslösningar

För att stärka den långsiktiga positionen som integrationsspecialister har Connect Companies förvärvat samtliga rättigheter till BlueIntegrator av engelska BlueHub Solutions Ltd. Genom förvärvet ökar möjligheterna att erbjuda marknaden en bredd av kostnadseffektiva integrationslösningar som inte kräver stora investeringar.

Förvärvet av de globala rättigheterna till BlueIntegrator innebär att Connect Companies kommer att tillhandahålla integrationsmotorn både via befintliga distributörer och direkt till slutkund.

”Vi har redan ett antal kunder där BlueIntegrator är en del av lösningen. Nu säkerställer vi långsiktigheten i vårt erbjudande samtidigt som vi skapar nya möjligheter att göra tröskeln till ett införande så låg som möjligt. Det handlar inte minst om att vi räknar med att kunna erbjuda integration som tjänst där kunden betalar för användningen snarare än hård- och mjukvara”, säger Stefan Jörkander, vd för Connect Companies.

Gör digitalisering och modern integration möjligt för fler

”I dag ser vi hur viktigt det är att erbjuda alternativ som är enklare att implementera och mer flexibla än till exempelvis Microsoft BizTalk. Användarvänlighet och prisbild talar också för BlueIntegrator som ett attraktivt alternativ, särskilt för mindre och medelstora företag. Genom att överta BlueIntegrator öppnar vi också för att tillhandahålla olika färdiga kopplingar till affärssystem som exempelvis Jeeves och Microsoft Dynamics AX”, säger Björn-Ola Kronander, affärsarkitekt och medgrundare av Connect Companies.

Connect Companies har i Sverige, Danmark och Finland arbetat som exklusiva distributörer av BlueIntegrator sedan år 2013. Bland de företag som i dag använder BlueIntegrator finns bl.a. Star Trading, Dalsjöfors Kött, Lideco, ELON, Elkedjan och StayHome.se.

Vad gör en integrationsmotor?

Med en modern integrationsmotor går det säkert och effektivt att koppla ihop företags interna och externa informationskällor vilket bidrar till att skapa rationella flöden som kortar ledtider, höjer kvalitet och sänker kostnader. Det ger i sin tur också bättre förutsättningar att klara nödvändiga förändringar. Att byta affärssystem, möta nya kundkrav, lägga till ett nytt delsystem eller en ny leverantör blir med en integrationsmotor enkelt och kräver inte en tungrodd, manuell informationsöverföring.

För mer information kontakta:

Stefan Jörkander, sj@connectcompanies.se, mobil: +46 729 648 015

Björn-Ola Kronander, bok@progressivity.se, mobil: +46 705 220 222