Stipendieutdelning ”Engineering Excellence Award 2014”

I samband med årets examenshögtid den 4 juni på Ingenjörshögskolan i Borås delade Progressivity inkl. dess dotterföretag Connect Companies och StayHome.SE ut ett stipendium till den som genomfört det främsta examensarbetet. I år delades det ut av Björn-Ola Kronander till mastersstudenten Sachin Chalapati. Examensarbetet på mastersnivå handlar i korta ordalag om en metod för att bryta ner plast och av detta skapa t.ex. biogas. Sachin har själv kommit med idén och tagit fram mycket intressanta resultat att arbeta vidare med. Examensarbetet är professionellt dokumenterat och karaktäriseras av kreativitet, innovation och entreprenörskap. Ingenjörskonst när det är som bäst. Grattis!

Award_2014