Connect Companies blir exklusiv distributör av integrationsmotorn BlueIntegrator – tecknar nytt avtal för Sverige, Finland och Danmark

Svenljunga 5 februari 2015 – IT-konsultföretaget Connect Companies har tecknat ett nytt distributörsavtal med engelska BlueHub Solutions Ltd. Avtalet ger Connect Companies exklusiv rätt att marknadsföra och distribuera integrationsmotorn BlueIntegrator på de svenska, finska och danska marknaderna.

Integrationsspecialisterna Connect Companies har under det senaste året genomfört ett flertal installationer av BlueIntegrator och förväntas med det nya avtalet skapa förutsättningar för en fortsatt framgång på den nordiska marknaden, i synnerhet bland mindre och medelstora företag.

”BlueIntegrator är en direkt konkurrent till integrationsmotorn BizTalk men har som vi ser det ett flertal fördelar. Dels upplever vi den som avsevärt enklare att implementera, dels har den en betydligt högre flexibilitet. Lägg därtill en större användarvänlighet och en mycket lägre prisbild. Mot den bakgrunden och det faktum att vi ser ett väldigt stort intresse bland företagen att arbeta med en modern integrationsmotor är vi övertygade om att vårt arbete med BlueIntegrator kommer att öka i omfattning”, säger Stefan Jörkander, VD på Connect Companies.

Bland de företag som valt att implementera BlueIntegrator finns bl a Star Trading, Lideco, ELON, Elkedjan och Dalsjöfors Kött.

”Vårt inledande samarbete med Connect Companies visar att de ligger i absolut framkant och har mycket hög kompetens i integrationsfrågor. Företagens behov av att klara snabba förändringar och integrera exempelvis affärssystem med databaser och e-handelslösningar är väldigt tydligt. Därför är det en viktig framgång att vi nu har en stark samarbetspartner i Sverige, Finland och Danmark”, säger David Robinson, Commercial Director på BlueHub Solutions Ltd.

Vad gör en integrationsmotor?

Med en modern integrationsmotor går det att säkert och effektivt koppla ihop företags interna och externa informationskällor vilket bidrar till att skapa rationella flöden som kortar ledtider, höjer kvalitet och sänker kostnader. Det ger i sin tur också bättre förutsättningar att klara nödvändiga förändringar. Att byta affärssystem, möta nya kundkrav, lägga till ett nytt delsystem eller en ny leverantör blir med en integrationsmotor enkelt och kräver inte en tungrodd, manuell informationsöverföring.

 För mer information kontakta:

Stefan Jörkander, sj@connectcompanies.se, mobil: +46 729 648 015