47 års erfarenhet tillförs Connect Companies!

Tillväxten tilltar i takt med efterfrågan av tjänster inom systemutveckling/-integration ute hos våra kunder. De senaste förstärkningarna är verksamhets- och systemutvecklarna Henrik Aronsson och Björn Andersson.

Henrik Aronsson kommer huvudsakligen arbeta med att leverera tjänster/lösningar inom verksamhets- och systemutveckling för att lösa våra kunders behov. Han är en välkänd ”guru” inom systemutveckling kring ERP med specialitet inom affärssystemet Jeeves och SQL-baserade system. Henrik har drygt 22 års erfarenhet av verksamhets- och systemutveckling.

Björn Andersson kommer huvudsakligen arbeta med att leverera tjänster/lösningar inom systemutveckling och integration för att lösa våra kunders behov. Björns kunskap inom integration mellan maskiner och affärssystem för att nå den optimala produktiviteten kommer vara våra kunder till stor nytta inom produktion, rapportering och uppföljning. Björn har drygt 25 års erfarenhet av verksamhets- och systemutveckling.

”Båda dessa herrar likväl som oss andra i Connect Companies drivs av att i nära samarbete hjälpa våra kunder klara förändringar bättre än andra. Deras djupa erfarenhet av SQL, C++, .Net, Jeeves ,WMS, PLC m.m. kombinerat med förträfflig verksamhetskunnande inom såväl produktion, handel och logistik kommer vara våra kunder till stor nytta och glädje. Kompetensen som de har, om att koppla samman olika företags transaktioner såväl inom företag som mellan företag, efterfrågas allt mer. En kompetens som är nödvändig för att våra kunder skall kunna vara i frontlinjen gällande sina affärer. Vi är exceptionellt glada över denna förstärkning”, säger försäljningschef/ affärsutvecklare Stefan Jörkander.