2 500 olika sorters julbelysning ställer krav på logistiken – Uppgraderad handdatorlösning ger information i realtid

Connect Companies samarbete med Star Trading fortsätter att utvecklas. Det senaste projektet har inneburit en avsevärd effektivisering av företagets lagerarbete och varuplock. Från att ha arbetat i olika delsystem har Star Trading i dag en helt integrerad handdatorlösning som gör plockarbetet enklare och mer rationellt samtidigt som möjligheten att överblicka och planera arbetet förbättrats.

”Tidigare var handdatorerna fristående enheter där information om plockuppdrag och utfört plock lagrades lokalt. Därefter behövde informationen i handdatorerna synkroniseras och föras över till logistiksystemet. Det medförde en viss fördröjning innan det gick att se exakt lagersaldo. Med en uppgraderad plattform och ny handdatorlösning hanteras nu lagersaldo och annan information istället i realtid. Varje medarbetare har med ett nytt, modernt gränssnitt också lätt att se exakt var och hur mycket som ska plockas av en vara”, säger Markus Bylander, logistikchef på Star Trading.

Snabbt införande och minimal risk för felplock

Istället för att ha full koll på lagersaldo först efter genomfört plock ser medarbetarna nu aktuellt saldo direkt i handdatorn. Risken att systemet ska ange att en vara finns i lager men inte gör det har i princip eliminerats. När en vara tar slut går det automatiskt ett påfyllnadsuppdrag från buffertlager till plocklager. En fördel med den nya lösningen är också att systemet tydligt anger vilken förpackningsstorlek (av tre) som ska plockas för att få ihop ordern.

”Vi hade sedan tidigare en låg nivå vad gäller felplock men den här lösningen minimerar risken för fel ytterligare. Vad gäller själva införandet tog det max fem minuter att instruera medarbetarna, sen var vi igång och har inte haft ett driftstopp sedan dess. Just inkörningen är viktig. Den här typen av lösning måste vara enkel och stabil från start”, säger Markus Bylander.

”Det här projektet har varit mycket lyckosamt samtidigt som det fortfarande finns potential att utveckla ytterligare. Vi har redan beslutat att ta nästa steg och införa en lösning som gör att vi kan inventera via handdatorerna. Det kommer att innebära en kraftig rationalisering av det arbetsmomentet.”

Halverar tiden

”Vårt arbete med att korta ledtider pågår hela tiden. När vi nu kan halvera tiden från det att säljaren klarmarkerar ordern till dess att vi kan plocka den är det givetvis en framgång och dessutom ett gott betyg på Connect Companies kapacitet på det här området. Jag uppskattar särskilt deras lyhördhet och förmåga att sätta sig in i vår verksamhet. De har erfarenheten som krävs för att göra det svåra enkelt”, avslutar Markus Bylander.

Läs mer och se filmen om Star Tradings automatiserade orderhantering här».