Teknisk beskrivning

 

Plattformen för CAIE består av 3 huvuddelar.

CAIE Server

Tillhandahåller kommunikation med SQL-servern och hanterar inloggning, exekvering och schemaläggning av återkommande SQL-frågor som skall returneras till klienterna. Tjänsten installeras med fördel på samma server som MS SQL server är installerad på.

CAIE Broker

Tillhandahåller tjänsten för kommunikationen mellan klient och server. Ser till att svara på frågor från klienter och skickar dessa vidare till CAIE Server. Svaret från CAIE Server returneras via CAIE Broker till den klient som skickade förfrågan. CAIE Broker är också porten för att hantera säkerhetsfrågorna.

CAIE Klient

Är antingen en exe-fil om installeras på PC / Handdatorer eller appar som installeras på mobila enheter.

Varje klient startas med en specifik konfiguration mot CAIE Broker.

Uppsättning/Konfigurering

Uppsättningen av plattformen kan variera och ske på olika sätt beroende på hur man har satt upp sin egna säkerhet mot internet samt vilken typ av applikationer som man kör med plattformen.
Kör man interna applikationer som ex. CCWA (WMS-system) så installeras CAIE Broker och CAIE Server med fördel på samma server på det interna nätet. Klienterna som förmodligen i detta fallet är handdatorer eller truckdatorer ansluter till CAIE Broker via interna ip. Alternativ 3 enligt figur .1

Kör man externa applikationer d v s man vill komma åt information från de interna systemen när man är utanför företaget så kan man antingen gå via flera alternativ. Enligt figur 1.

Alterantiv 1 så sätts CAIE Broker utanför brandväggen. Man öppnar upp för att CAIE Server skall komma åt CAIE Broker Inifrån och ut för att inte släppa in obehörig trafik. Det är enbart CAIE Server som initierar kommunikationen mot CAIE Broker.

Alternativ 2 så installeras CAIE Broker innanför brandväggen. Då behöver man öppna upp en port genom brandväggen så att klienter komma åt att anropa CAIE Broker.

Applikationsutveckling

Applikationerna som byggs på CAIE-plattformen byggs till stora delar genom procedurer i Transact SQL på MS SQL-serverplattformen. Denna plattform är en stabil och säker plattform vilka de flesta av dagens affärssystem kör sina databaser på. Detta borgar för en stabil och driftsäker applikationsplattform. Gränssnittet och designen av formulär och bilder görs i en medföljande applikation.