Genom att aktivera och använda så kallad multitrådning kan den senaste versionen av integrationsmotorn Blue Integrator hantera cirka 200 meddelanden per sekund. Den nya funktionaliteten innebär att exempelvis e-handelsföretag som hanterar stora datamängder får tillgång till en mycket flexibel och kostnadseffektiv integrationslösning.

Den högre prestandan syftar till att förbättra och förenkla hanteringen av exempelvis artikel- och saldouppdatering, order, prislistor och HL7.

– I takt med en ökad digitalisering behöver allt fler företag tillgång till kraftfull prestanda och ett IT-stöd som hanterar mycket stora informationsmängder. E-handel är ett bra exempel på område där man måste ha en inbyggd flexibilitet och ta höjd för att klara det tryck som uppstår vid säljtoppar som Black Friday. Vi har sedan tidigare en mycket stor efterfrågan på tillförlitliga och effektiva integrationslösningar. Genom att använda multitrådning och höja prestandan ser vi nu till att fortsätta ligga i absolut framkant av utvecklingen inom modern integration, kommenterar Stefan Jörkander, vd för Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

För mer information om Blue Integrator besök www.blueintegrator.com