Integrationsmotorn Blue Integrator kan nu erbjuda fullt stöd för integration mellan TA-systemet Unifaun online och affärssystemen Jeeves och Garp. Den nya funktionaliteten erbjuds som en paketerad tjänst där användaren betalar en månadsavgift.

Den nya lösningen bygger på en helintegration där Blue Integrator skickar meddelanden mellan affärssystemen och Unifaun. Därefter återläser integrationsmotorn kolli-information och kan även skicka aviseringar till slutkund. Med hjälp av Blue Integrator skapas en helintegrerad lösning till affärssystemen där alla transportörer med tillhörande tjänster och add-ons finns.

Tydlig nytta i flera led

Vid orderavslut eller följesedelsavslut i affärssystemen möjliggör integrationsmotorn att allt underlag för gods som är plockat och klart med automatik skickas till Unifaun. Därefter görs utskrift av STE-etikett och eventuell fraktsedel. Påföljande bokning till transportör kan vid behov skickas iväg. Slutkunder kan också få en avisering att godset är på väg med länk för spårning.

– Inom transport och logistik drivs utvecklingen på av en ökad digitalisering och kraven på att gods som plockats på lager snabbt kommer till transportören för vidare leverans till slutkund. Det innebär att processen måste vara så enkel och effektiv att kunden får en positiv köpupplevelse. Idag förväntar sig kunderna också att man kan spåra sitt paket och leverans på ett enkelt sätt. Mot den bakgrunden gör den nya integrationen tydlig nytta i flera led, kommenterar Stefan Jörkander, vd för Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

– Olika affärssystem är uppbyggda på olika sätt och kräver därför en integrationslösning som är unik för respektive system. Eftersom Blue Integrator har en mycket hög funktionalitet och flexibilitet kan man skapa moderna integrationslösningar som hanterar det och kan skräddarsys för respektive behov. Genom att använda Blue Integrator skapar man också mycket goda möjligheter att hantera framtida förändringar och nya krav, avslutar Stefan Jörkander.

Kort om Blue Integrator
Med Blue Integrator går det i dag att hålla samman olika delsystem och stora informationsmängder över tid. Istället för ett stort antal direktintegrationer mellan olika delsystem håller integrationsmotorn samman information och flöden. Det ger snabbt kortare ledtider, mindre manuellt arbete, ökad kvalitet och helt nya möjligheter att möta framtida kundkrav och behov.

Kort om TA-system
TA står för transportadministration. Ett TA-system används för att förenkla kommunikationen mellan transportör och transportköpare. Systemet kan vara fristående eller integrerat med exempelvis ett affärssystem, lagersystem (WMS) eller en e-handelsplattform.

Blue Integrator Unifaun Bundle