Hörnstenarna i CAIE

I dagens stora mängd av datatrafik och i många fall försök till intrång så är det viktigt att man har en säker och stabil kommunikation för sitt systemstöd och framförallt då det externa som körs utanför företaget. Informationen som man vill komma åt måste hanteras på ett säkert sätt utan att obehöriga gör anspråk på denna.

Den externa kommunikationen i CAIE bygger på högsta möjliga säkerhet då vi har delat på serverhanteringen med en brokertjänst och en servertjänst. Brokertjänsten kan då med fördel placeras utanför brandväggen för att inte släppa in obehöriga på sitt interna nätverk. Kommunikationen mellan servertjänsten och brokertjänsten öppnas upp inifrån servertjänsten mot brokertjänsten. I detta fall så behöver man inte öppna upp sin brandvägg för inkommande trafik. Uppsättningen kan göras på lite olika sätt se nedan under den tekniska beskrivningen.

All kommunikation mellan server – broker – klient sker givetvis krypterat.

Flexibilitet

Vår erfarenhet av att implementera systemstöd hos kunder är att det är oerhört viktigt att systemstödet måste kunna anpassas till verksamhetens behov och de förändringar som sker inom denna. I dag så måste kunderna kunna förändra och utveckla sin verksamhet i en mycket snabbare takt än tidigare för att kunna konkurrera på marknaden och ligga steget före sina konkurrenter. Detta har vi haft med oss i vår utveckling av CAIE och med CAIE plattformen så har vi alla förutsättningar för att kunna uppfylla detta krav som vi anser alla kunder skulle ställa på sina systemleverantörer.

Vår applikationslogik är placerad centralt på servertjänsten vilket innebär att förändringar i applikationen slår igenom för alla klienter omedelbart utan behov av uppdatering på klientnivå. All logik i hur applikationen skall se och ut fungera styrs från servern och vi kan väldigt enkelt förändra/utveckla systemstödet utan att man behöver hantera en massa klientuppdateringar utspridda hos användarna. För en avancerad SQL administratör så kan man själv vara delaktig i utvecklingen av företagets applikationer.

Detta möjliggör en stor flexibilitet i att snabbt och kostnadseffektivt utveckla sitt systemstöd i takt med sin verksamhet.

Flexibiliteten har inte bekostat enkelheten som det kanske gör i många andra fall utan för en systemadministratör så är implementeringen och underhållet näst intill obefintligt. Efter installationen av CAIE Broker och CAIE Server så behöver administratören enbart tillhandahålla klientfilerna (vilket för interna applikationer kan vara utdelade genvägar på nätverket.) och se till att tjänsterna är i gång på servern/servrarna.

 

Snabbhet

En av CAIE-plattformens största fördelar är dess snabbhet och prestanda. Tack vare ett egenutvecklat kommunikationsprotokoll som är optimerat och kompakt så ger detta en snabb och stabil lösning. Vi behöver inte ha några tredjeparts programvaror installerade för att köra programmet vilket även detta ger en effektivare och stabilare lösning.

Oavsett om du kör internt eller externt så är prestandan i stort sett densamma. Sitter man på ett 4G mobilt nätverk så är skillnaden knappt märkbar mot att sitta internt om det inte rör sig om stora datamängder som skall transporteras.

Skulle man tappa uppkopplingen som i vissa fall kan ske då man är uppkopplat mobilt så väntar klienten på anslutning igen och återansluter med automatik så snabbt som nätet är tillgängligt igen. I de flesta fall så sker detta utan att användaren märker något.

 

Flera plattformar

Lösningen kan köras på flera olika klientplattformar. De plattformar som vi i dagsläget stödjer är

Servertjänsten och brokertjänsten förutsätter Windowsplattform som operativsystem och Servertjänsten kräver också en MS SQL server som databashanterare.

Då all kommunikation sker från server till klient så förutsätter den en konstant uppkoppling mot nätverket eller via internet till den lokala servern.