Exempel på användningsområden för CAIE

Paket CCWA – Connect Companies Work Anywhere

Plattformen CAIE är kombinerad med en klientmjukvara för PC, Mac, iPhone, Android, Windows CE och Windows Mobile under namnet Connect Companies Work Anywhere (CCWA). Detta gör det möjligt att bygga riktigt snabba, säkra och effektiva applikationer som ger användaren realtidsinformation direkt i det dagliga arbetet.

En stor rationalisering är att designen och all programlogik hanteras centralt och automatiskt distribueras till klienterna. När man genomför en ändring slår denna genom till alla klienter utan att man behöver ändra något. Det innebär en kostnadseffektiv förvaltning.

På CCWA finns en rad kundlösningar byggda
– Klienter i WMS system
– Påfyllnadslösningar ute i butik
– Försystem till order, produktionsplanering, kvalitetskontroll och inköp
– Mängder med små applikationer för att kontrollera inställningar eller bevaka händelser.
– Maskinintegrationer

CAIE Virtuell – Kommunikation SQL-server till SQL-server över internet

CAIE kan används som klient knyten till en MS SQL Server i form av ett assembly. Det innebär att man i en SQL-server i realtid kan hämta data från en annan SQL-server som befinner sig fysiskt på annan plats. På detta sätt har vi plockat bort komplexa lösningar med IIS, webbservers och vpn-tunnlar.

Ett typiskt exempel är en kund som i sitt Kassasystem behöver hämta data från ett systerbolags affärssystem och dessa är både it-mässigt och geografiskt skilda. I kassasystemet SQL-server finns assamblyt installerat och har satts upp för att förmedla viss frågor till den andra SQL-servern. Genom denna lösning få persornalen all information presenterad i ett system.

CAIE Rest – webbtjänster som säkert når speciell intern information

Connect Companies har många kunder där integration med olika e-handelslösningar förekommer t.ex. Magento, Litium, Storm och där kommunikation skall ske med bakomliggande affärssystem t.ex. Jeeves, Garp, AX, m.fl.

I några fall vill kunderna att data skall hämtas säkert i realtid direkt från affärssystemet eller WMS-system. Ofta är det frågan om orderhistorik, priskontroller, saldon, kreditgränser, etc.
Genom att CAIE klienten kan nås som restanrop och kan till exempel Magento genomföra ett inbyggt anrop och skicka med parameters. CAIE Rest fångar frågan och förmedlar frågan till bakomliggande affärssystem och levererar tillbaka svaret till Magento på JSON- eller XML-format.