Dalsjöfors Kött möter branschkrav och tillväxt med digitalisering och integrerade system

Som modern, rikstäckande köttleverantör ställs i dag höga krav i alla led. För Dalsjöfors Kött som samarbetar med alla de stora livsmedelskedjorna handlar det inte minst om att erbjuda rationella informationsflöden och att automatisera arbetsprocessen så långt det är möjligt.

För att ge såväl den egna personalen som kunder och samarbetspartners enkel och säker tillgång till aktuell information har Dalsjöfors Kött i nära samarbete med Connect Companies genomfört ett integrationsprojekt med en omfattande digitalisering av information och informationsflöden.

Mindre manuellt arbete – mer tid för kunderna
Utvecklingen drivs på av kundkrav men också möjligheterna att med ett modernt IT-stöd minska det manuella, ofta tidsödande arbetet med exempelvis beställning, orderbekräftelse och fakturering. Med en modern och flexibel integrationsmotor skapas inte minst helt nya möjligheter att via en kanal in/ut från affärssystemet dela upp flödet gentemot de olika kunderna inom t.ex. detaljhandel eller restaurang och storhushåll.

”Branschen kräver en allt mer digitaliserad hantering av den information som vi delar mellan oss. Att börja titta på en EDI-lösning var ett måste. Vi sökte en effektiv lösning på kommunikationen mellan vårt affärssystem (AX) och våra produktionssystem samtidigt som vi med Connect Companies hjälp sett möjligheterna att integrera och dela uppdaterad information med våra kunder”, säger Magnus Hagberg, IT-chef på Dalsjöfors Kött.

Med den nya lösningen kan Dalsjöfors Kötts personal koncentrera sig på värdeskapande uppgifter samtidigt som kunderna får den information de behöver fast snabbare och per automatik. Från att ha arbetat med mail, fax och telefon kan beställningar i dag göras direkt i systemet och följas av en automatisk orderbekräftelse. När varorna är plockade och klara bekräftas även det per automatik.

”I dag kan vi konstatera att vi kommit längre än våra branschkollegor på det här området. Det är förstås en styrka och en viktig aspekt att vi kan fokusera på att hjälpa kunderna och att utveckla vår verksamhet snarare än administration”, fortsätter Magnus Hagberg.

Främja tillväxt och lönsamhet i alla led
”Att vi nu infört en flexibel och driftsäker EDI-lösning där vårt affärssystem AX kommunicerar med våra produktionssystem ger fördelar både för oss själva och för våra kunder. Med tanke på att vi arbetar med de ledande aktörerna inom dagligvaruhandeln måste vi, förutom att tillhandahålla förstklassiga livsmedel, även se till att ta en aktiv roll också i den tekniska utvecklingen där vi kan bidra till tillväxt och lönsamhet i hela värdekedjan. Omvänt kan sägas att ett IT-stöd som inte fungerar snabbt får negativa konsekvenser i flera led”, säger Magnus Hagberg.

Under våren 2015 har Dalsjöfors Kött i nära samarbete med Connect Companies infört en integrationslösning som tillsammans med tillhörande databaser, scheman och standardiserade uttryck förenklat arbets- och informationsflöden. Lösningen är även skalbar vilket gör att Dalsjöfors Kött med enkla grepp kan ansluta fler kunder till systemet.

Inte den vanligaste men den bästa lösningen
”Vi valde ’Blue Integrator’, en modern integrationsmotor som Connect Companies tillhandahåller. Vi ser den som ett mer kostnadseffektivt och snabbare alternativ till BizTalk som annars är en vanlig integrationsmotor. BlueIntegrator har visat sig fungera som ett effektivt nav i alla våra integrationer med vårt affärssystem. Från analys till införande har Connect Companies varit engagerade och drivna. Att de har många kompetenta medarbetare med ett brett kunnande är också viktiga framgångsfaktorer i införandet som gått snabbt och smidigt”, kommenterar Magnus Hagberg.

Också Thomas Kjellin, försäljningschef på Dalsjöfors Kött, ser fördelarna med den nya integrationslösningen:

”Den frigör säljtid för medarbetarna på innesälj som nu kan ägna sig åt aktiv försäljning istället för att stansa order. Det ökar också säkerheten i den samlade ordermassan genom att vi kan undvika stansfel och dyl. Sen finns det förstås också uppenbara fördelar med att alla parter har samma, uppdaterade information genom hela flödet. Det är ännu lite för tidigt att säga exakt vad de tekniska möjligheterna innebär men klart är att vi tack vare lösningen kan ha framåtskridande diskussioner med flera kunder som själva kommit långt inom området.”

Mer tid till väsentligheterna
Dalsjöfors är ett framgångsrikt svenskt livsmedelsföretag som enbart arbetar med svenska djur från svenska gårdar. Genom att effektivisera informationsflöden och automatisera stora delar av administrationen får både Dalsjöfors Kött och kunderna mer tid till värdeskapande.

”Det är ännu lite tidigt att analysera effekterna av den nya lösningen men vi ser redan nu en klar förbättring i vår verksamhet ”, kommenterar IT-chef Magnus Hagberg.

DalsjoforsKott02, kundcase

Kort om Dalsjöfors Kött
Dalsjöfors Kött AB är ett livsmedelsföretag med produktion i Dalsjöfors och Göteborg. 300 medarbetare arbetar huvudsakligen med slakt, styckning, förädling och paketering av färskt svenskt kött. Företaget är en rikstäckande köttleverantör som samarbetar med alla de stora livsmedelskedjorna både på konsumentförpackade produkter under eget varumärke och råvaror till kedjornas egna märkesvaror. I dag omsätter Dalsjöfors Kött cirka 1 300 miljoner SEK.